YETİŞKİN VE ÇOCUK EĞİTİMLERİMİZ

 

Öğretmen Eğitimleri

 

Eğitim yolculuğumuz 2017 Haziran'ında Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde okul öncesi öğretmenlerine yönelik düzenlediğimiz üç günlük hizmetiçi eğitimle başladı. Altmış öğretmenin katıldığı seminerde öğretmenlerin kendilerini tanımalarına, çocukların duygusal gelişimlerini daha iyi anlamalarına, duyguların öğrenmedeki rolüne, sınıf içi iletişim ve disiplin yöntemlerine  yönelik konuşmaların yanı sıra öğretmenlerin çocuklara okuma kültürü kazandırmak için ihtiyaç duyacakları becerileri edinmelerine yardımcı olmak üzere masal, masal kültürü, iyi çocuk kitaplarının özellikleri ve yaratıcı okuma teknikleri üzerine sunumlar da yapıldı. Eğitimin son günü ise geleneksel sanatlardan, çini, tezhip ve minyatür konusunda bilgilendirme ve uygulama çalışmalarına ayrıldı.

 

2017 Haziran'ında düzenlediğimiz seminer katılımcı öğretmenler tarafından çok beğenilince 2018 yılı Eylül'ünde yine Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü ile birinci sınıf öğretmenlerine yönelik dört günlük bir hizmet içi eğitim semineri düzenledik. Bu seminerimize de altmış dokuz öğretmen katıldı.

 

Öğretmenlerimizden gelen değerlendirmeler doğrultusunda yıl içinde de tek oturumluk kısa seminerler düzenlemeye devam ediyoruz. İlki Kasım ayında düzenlenen seminerlerimiz yıl boyunca sürecek.

 

Dodo Kitap Okuyor

 

2017 yılında öğretmen semineriyle başlayan eğitim faaliyetlerimizi çocuklarımızla sürdürdük. İstanbul Balat'taki Kırımlı Aslan Bey İlkokulu'nda önce okuma etkinlikleri düzenlemeye başladık. Her hafta Çarşamba günü bir ders saati boyunca çocuk psikoloğumuzun seçtiği kitaplar önceden çocuklara kitap okuma eğitimi almış gönüllülerimiz tarafından okundu. Ardından kitapla ilgili etkinlikler gerçekleştirildi.

2018 yılında da aynı etkinliği sürdürüyoruz. Çocuklar bilge baykuşumuz Dodo'nun okuduğu kitapları o kadar seviyor ki, bizlerden birini okulda gördükleri anda Dodo'yu soruyorlar.

 

Yaz Okulu

 

Kırımlı Aslan Bey İlkokulu'nda yıl boyunca yaptığımız okuma etkinlikleri çocukları o kadar olumlu etkiledi ki, okul kapanınca hemen ayrılamadık ve iki haftalık bir yaz okulu düzenledik. Yaz okulunda düğme dikmekten dans etmeye, resim yapmaktan film izlemeye, fotoğrafçılıktan çevre temizliğine kadar çeşitli etkinliklere katılan çocuklar on beş günün sonunda "Ne olur biraz daha sürsün…" diye yalvarıyorlardı.

 

Atölye Çalışmaları

 

Yaz okulunun ardından 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerinin kendi ilgi alanlarında yetenek ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak üzere atölyeler düzenlemeye karar verdik. Kırımlı Aslan Bey İlkokulu 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri 2018-2019 öğretim yılı boyunca iki haftada bir drama, psikodrama, İngilizce, matematik, müzik, felsefe, resim ve el işi, çevre kulüplerinde gönüllülerimizle yetenek ve becerilerini geliştiriyorlar.

 

Anne Baba Eğitimleri

 

2017 yılında Kırımlı Aslan Bey İlkokulu müdürünün isteğiyle başlayan veli eğitimlerimizi 2018 yılında AÇEV ile işbirliği halinde sürdürüyoruz. Çocuklarının yaşlarına göre iki gruba ayrılan anneler her hafta  AÇEV eğitmenlerinin verdiği eğitime katılıyorlar.

IMG-20190109-WA0010.jpg
IMG-20190109-WA0011.jpg
IMG-20190109-WA0052.jpg
IMG-20190109-WA0064.jpg